Doprava a platba

1. Doprava

 1. Cena dopravy – viz platný ceník:

  Zásilkovna – 79 Kč, doručení do výdejního místa
  Zásilkovna – 109 Kč, doručení na adresu

 2. Zboží bude Kupujícímu doručeno prostřednictvím dopravce Zásilkovna.cz ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne připsání Konečné kupní ceny na bankovní účet Provozovatele.

 3. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu (poškození zboží, prodlení při dopravě zboží na adresu Kupujícího), která vznikla v důsledku porušení povinnosti Dopravce při dopravení zboží na adresu Kupujícího. Dopravované zboží je pojištěno dle podmínek příslušného dopravce.
 4. V případě, že je zboží po dohodě dopravováno jiným způsobem než prostřednictvím Dopravce a způsobem uvedeným v čl. 6 Obchodních podmínek nese Kupující veškeré náklady takové dopravy (vlastní doprava). Provozovatel ani Prodávající není odpovědný za dopravované zboží od jeho řádného předání Kupujícím zvolenému dopravci.
 5. V případě, že je z důvodu na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.


2. Platební podmínky

 1. Kupující je oprávněn provést platbu Konečné ceny za zboží následujícími způsoby: (i) platební kartou, nebo (ii) bankovním převodem.
 2. Při volbě platby platební kartou bude Kupující po dokončení objednávky přesměrován na server třetí strany platební terminál společnosti GP Webpay, kde bude vyzván k zadání údajů své platební karty. Po provedení platby bude Kupujícímu Provozovatelem zasláno potvrzení o přijetí platby a částka kupní ceny odečtena z bankovního účtu Kupujícího. Průběh platby se řídí obchodními podmínkami provozovatele platebního terminálu.

 3. Platbu bankovním převodem provede Kupující na tento účet Provozovatele:
  číslo účtu: 5759574002/5500
  variabilní číslo je vždy číslem objednávky.

  Mezinárodní platba:
  IBAN: CZ9555000000005759574002
  SWIFT (BIC): RZBCCZPP
  jméno držitele účtu: Josefína Frýbová a Petra Widžová


 4. Kupující je povinen Konečnou cenu uhradit do 7 dnů od odeslání objednávky, není-li domluveno jinak. Kupní cena se považuje za uhrazenou v den, kdy byla připsána na bankovní účet Provozovatele. Nedojde-li k uhrazení Konečné ceny, objednávka (návrh na uzavření kupní smlouvy) ze strany Kupujícího pozbývá účinnosti.

 5. V případě, že Provozovatel odstoupí od kupní smlouvy z důvodu nedostupnosti zboží, jak je popsáno v čl. 2.4 u objednávky, která byla Kupujícím již zaplacena, je Provozovatel povinen zajistit vrácení přijaté kupní ceny nejpozději do 7 dnů od odmítnutí objednávky.