Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Artmat z.s., IČO 11700491, se sídlem Kurzova 2222/16, Praha 13, 155 00 (dále jen "my") věnuje ochraně osobních údajů velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o našich zákaznících a uživatelích našeho webu, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

A. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

 1. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo;

 2. kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa a případně váš kontakt na sociálních sítích;

 3. vaše nastavení, kterými se rozumí údaje ve vašem účtu, zejména uložené adresy a profily, nastavení newsletterů, nákupní seznamy, sledované produkty, vaše hodnocení produktů a služeb a vyplněné dotazníky;

 4. údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží, které jste si objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu, údaje o reklamacích;

 5. údaje o vašem chování na webu, zejména zboží, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém, jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;

 6. odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z vašeho nastavení, údajů o zboží, které si u nás nakoupíte, údajů o vašem chování na webu; zejména se jedná o údaje o vašem pohlaví, věku, finanční situaci, nákupním chování a vztahu k různému zboží a službám.


B. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:

 1. bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti, nebo

 2. na základě vašeho souhlasu.

Jaká zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici k nám vystupujete – zda jste jen návštěvníkem našeho webu, nebo se u nás zaregistrujete či nakoupíte. Vaše údaje můžeme také zpracovávat, pokud jste adresátem zboží, které jste si u nás objednali.

Pokud navštívíte náš web

Používání cookies

Náš web využívá soubory cookies, které ukládáme do vašeho prohlížeče a pevného disku vašeho počítače a následně z nich čteme některé údaje. Existuje několik typů těchto souborů:

 • nutné (technické) cookies: potřebné pro správné zobrazení stránek, například aby se vám při nákupu nesmazal košík. Umožňují evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti našeho webu. Pokud tyto cookies ve svém prohlížeči zablokujete je možné, že náš web se vám nebude správně zobrazovat.

 • statistické cookies služeb pro měření statistiky návštěvnosti webu

 • preferenční cookies: umožňující personalizaci webu tj. uzpůsobují obsah zobrazovaného webu historii návštěvníka, zejména prohlíženým stránkám, produktům, či již zakoupeným nebo objednaným produktům

 • marketingové cookies: ty umožnují cílení zobrazovaných reklam na webech třetích stran. dále slouží např. k propojení se sociálními sítěmi, jako je Facebook, včetně automatického přihlášení, zajištění funkcí jako je tlačítko "To se mi líbí".

Třetím stranám předáváme pouze data sebraná pomocí těchto souborů, nikoli však Vaše kontaktní údaje.

Při prvním vstupu na náš web se zobrazí lišta, která informuje o využívání cookies. Stisknutím tlačítka "Rozumím" případně kliknutí kamkoli na webu bere používání cookies na vědomí a souhlasíte. Technické a statistické cookies není možné vypnout (je naším oprávněným zájmem, aby se vám web správně zobrazoval, stejně jako potřebujeme mít přehled o jeho návštěvnosti). Preferenční a marketingové cookies můžete vypnout přímo v liště nebo kdykoli stránku navštívíte:……………..

Data sebraná pomocí technických cookies uchováváme 13 měsíců. Data potřebná k cílení a personalizování reklam uchováváme po dobu 1 měsíce, používání těchto cookies můžete kdykoli vypnout – viz výše.

Pokud se u nás zaregistrujete

Abyste se mohli zaregistrovat, musíte navštívit náš web, proto se vás týkají zpracování popsaná v části B.1 Pokud navštívíte náš web.

Pokud si vytvoříte účet na našem webu, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, vaše nastavení a údaje o vašich objednávkách (pokud u nás později nakoupíte), na základě plnění smlouvy s vámi (bez vašeho souhlasu), abychom mohli vést váš uživatelský účet. Smlouva, o kterou se naše zpracování opírá, vzniká vytvořením vašeho účtu.

Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu trvání Vašeho uživatelského účtu.

Pokud u nás vytvoříte objednávku

Abyste si u nás mohli vytvořit objednávku, navštívíte nejspíše náš web, proto se vás týkají zpracování popsaná v části B.1 Pokud navštívíte náš web.

Pokud u nás vytvoříte objednávku jako fyzická osoba, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem přípravy, uzavření a plnění smlouvy s vámi vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách.

Jestliže u nás vytvoříte objednávku jako zástupce právnické osoby, zpracováváme tytéž údaje za stejným účelem na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícím v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete.

To, že tyto údaje použijeme za účelem přípravy, uzavření a plnění smlouvy s vámi, znamená, že je použijeme zejména:

 • abyste mohli dokončit svou objednávku na webu, například aby se vám nesmazaly položky vložené do košíku, nebo údaje z rozpracované objednávky;

 • abychom s vámi mohli o objednávce komunikovat, například vám zaslat její potvrzení nebo vás upozornit na změnu jejího stavu;

 • pro potřeby platby objednávku včetně zajištění platby na splátky; v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také našim partnerům provozujícím platební systémy, jak je popsáno v části C. Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?;

 • pro potřeby doručení zboží; v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také našim přepravním partnerům, jak je popsáno v části C. Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?;

Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení vaší objednávky, popř. vyřízení smluvního požadavku, jako je reklamace. Po uplynutí této doby údaje dále uchováme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlčecí doby (tři roky) a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

Zpracování na základě plnění právních povinností

I my musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování Váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

 • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

 • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele;

 • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,; zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu deseti let.

Pokud jste adresátem zboží nebo služby, které jsou u nás objednány

Pokud jste adresátem zboží nebo služby, které jsou u nás objednány, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje:

 • na základě našeho oprávněného zájmu za účelem přípravy, uzavření a plnění smlouvy s naším zákazníkem. Splnění této smlouvy je také naším oprávněným zájmem;

 • za účelem plnění právních povinností zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Pro přípravy, uzavření a plnění smlouvy s naším zákazníkem osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení objednávky. Po uplynutí této doby údaje dále uchováme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlčecí doby (3 roky) a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb. Pro účely plnění právních povinností osobní údaje používáme po dobu deseti let.

Proti tomuto zpracování na základě opravného zájmu máte právo uplatnit námitku.

C. Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, kteří se nachází v roli správce, a to:

 • v souvislosti plněním smlouvy s vámi našim partnerům, kteří se na tomto plnění podílejí, jak je uvedeno v části Když u nás nakoupíte, konkrétně

  • partnerům provozujícím platební systémy pro potřeby zajištění platby, zejména v souvislosti s platbou kartou, tj. GP Webpay

  • přepravním partnerům, pokud vám zboží doručuje některý z těchto partnerů, a to výlučně pro potřeby dodání tohoto zboží, těmi jsou: Zásilkovna.cz

 • na základě vašeho souhlasu se zobrazováním personalizované reklamy na sociálních sítích, jak je uvedeno v části B.1, provozovatelům sociálních sítí, kterými jsou:

  • Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads

  • Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy

V případě udělení souhlasu se zasláním newsletteru s novinkami předáme Vaši emailovou adresu za účelem rozesílání newsletteru společnosti: MailChimp Company (The Rocket Science Group, LLC) se sídlem Atlanta, US (HQ), 675 Ponce de Leon Ave NE.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou popsány v části B. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?" Takovými zpracovateli jsou:

 1. poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory, těmi jsou cloudová platforma Heroku provozovaná společností salesforce.com, inc. a AWS - Amazon Web Services;

 2. provozovatelé marketingových analytických nástrojů, kteří nám pomáhají s optimalizací webu a personalizací obsahu a nabídek pro vás: Google Adwords, Sklik.cz a Google Analytics;


D. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci objednávání zboží nebo služeb nebo vytváření a používání účtu. Osobní údaje přímo od vás získáváme také sledováním vašeho chování na našem webu.

Pokud u nás vytvoříte objednávku, můžeme v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy obdržet dodatečné údaje o objednávkách, od bank, našich partnerů provozujících platební systémy, přepravních partnerů, například údaj o číslu vašeho účtu, úspěšném provedení platby, nebo doručení a převzetí zboží.

E. Předávání údajů mimo EU

V rámci předání údajů příjemcům, uvedeným v části C. Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme? můžeme vaše údaje předat také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, včetně zemí, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Veškeré takové předávání budeme uskutečňovat pouze v případě, že se příslušný příjemce zaváže dodržovat některé ze standardních smluvních doložek vydaných Evropskou komisí a dostupných na adresách
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32001D0497
a https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915

F. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem.

Právo na opravu

Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali,

 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat,

 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo

 • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků (viz část B. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?).

Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné

 • vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl)

 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo

 • vzneste námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování). Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás získat všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sám poskytl a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu (viz část B.7 Pokud nám udělíte svůj souhlas) a na základě plnění smlouvy (viz část B. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?). Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz část B. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme bez dalšího vaše osobní údaje zpracovávat; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

G. Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na automatnaumeni@gmail.com.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.