Návod na použití zakoupených děl

Návod na použití zakoupených děl

  1. Kupující není oprávněn vytvářet kopie uměleckého díla, zboží (dále jen "Zboží") a využívat je obchodním účelům.

  2. Zboží zachycené na papíře, XX, XXXX není možné vystavovat nepříznivým povětrnostním podmínkám, zejména nesmí přijít do kontaktu s vodou, která může zboží trvale poškodit nebo Zboží úplně znehodnotit. Dále Zboží nesmí být vystaveno dlouhému přímému slunečního záření, musí být drženo mimo dosah otevřeného ohně. Kupující bere na vědomí, že materiál zboží je hořlavý, a tomu přizpůsobit skladování Zboží.

  3. Údržbu Zboží provádějte sucho nebo mírně navlhčenou textilií.

  4. V případě mechanického poškození způsobeného užívání, nevhodnou manipulací, povětrnostními vlivy, požárem nebo mechanickým poškození není možné požadovat jakoukoli opravu ze strany Provozovatele nebo příslušného autora.

  5. Zboží není určeno ke konzumaci a musí být drženo mimo dosah batolat.

  6. S designem a drobným zbožím je nutno zacházet dle jejich možností. Je určeno k opatrné manipulaci.


Návod na zabalení Zboží při vracení

zboží zabalte do původního obalu či do takového, aby bylo doručeno v pořádku.

V případě designu použijte měkkou výplň, aby se zboží při dopravě nerozbilo.