Eva Jaroňová - Little Delights

risografie

série tří tisků

 10,5 x 15

2022

signováno zezadu, nečíslováno 


Eva Jaroňová

Eva v roce 2012 absolvovala Fakultu výtvarných uměnív Brně, ateliér Environment pod vedením ak. mal.Vladimíra Merty a MgA. Barbory Klímové. Zúčastnila setaké zahraničních stáží na Islandu a studijního pobytu na Akademii výtvarných umění ve Varšavě. V současné době působí jako ilustrátorka a věnuje se také hudebním projektům (např. No Fun at All in the House of Dolls). Pracuje nejčastěji s malbou, risografií, či instalacemi propojujícími ilustraci a textil. Vytváří také autorské grafiky, komiksy a vydala autorskou knihu Škůdci.


Její tvorba je známá především díky osobitým ilustracím,které jsou barvitým mixem odkazů na společenské problémy, klišé, boj dobra a zla i lidskou psychiku. Hrdinové, či spíšeoběti, jejích ilustrací se pohybují v hřištích plných černéhohumoru, jež jsou vystavěna na odkazech k popkultuře, dětství i feminismu. V bizarních kompozicích autorka až komiksovým způsobem rozehrává příběhy postav i jejich konce - melancholické a znepokojivě familiární.


tyto tisky jste mohli koupit v edici v Artmatu 


247,00 Kč