Kateřina Ondrušková

Bez názvu 

Risografie
číslované 15/16/17 z 20ks

297 × 420 mm

Kateřina vystudovala akademii výtvarných umění v Praze. Diplomovala v ateliéru Josefa Bolfa, dříve studovala také v ateliéru Michaela Rittsteina, Jiřího Sopka a Roberta Šalandy. Absolvovala studijní stáž na FBAUP v Portugalsku a pracovní stáž v Berlíně u Roberta Barty. Autorka je zastoupena galerií DoubleQGallery se sídlem v Hong Kongu a Budapešti. Ve své tvorbě mapuje Kateřina lidskou potřebu přivlastňování. Její důkladné pozorování rozprostírá svět náhod, myšlenek, emocí a ukotvení v čase a prostoru. Věnuje se objevování přírody a v ní neživých i živých předmětů, které si odnáší jako talismany. Pro její tvorbu je typická kresebnost, se kterou pracuje na nenašepsované plátno, druhá poloha je více maliřsky hmotná a expresivní. 

Petr Vaňous její tvorbu popisuje takto: Kateřina Ondrušková se profiluje jako výrazná spontánní a esenciální malířka. Námětové zdroje pro své obrazy nachází v přírodních rámcích (např. zahrady) a přírodních procesech (růst, květenství, dozrávání). Její malířský rukopis přijímá tuto vitalitu a stává se jejím paralelním projevem. Pro obrazy Kateřiny Ondruškové je charakteristická čistá, uvolněná barevnost, expresivní rukopis a redukce námětu na znak, či znakovou strukturu. Ale je to především samotná radost z malby, z pocitu, že lze vizuálně a přitom nepopisně zaznamenat pohyb emoce a podržet ji tak mimo uplývající čas, co činí autorčinu tvorbu tak vitální. 


 www.katerinaondruskova.com

650,00 Kč